06 55 71 23 05 mia@nlplu.nl

   Praktische informatie

   Praktische informatie


   NLPLU is aangesloten bij;       
   • Stichting Beroepsorganisatie Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapie
   • Register Koepel Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

   Als lichaamsgericht analystisch therapeut houd ik mij aan de ethische code en klachtenreglement van de SBLP en tuchtrecht van de RBCZ. Verdere details vind je onderaan deze pagina.

   Coachingtrajecten en therapietrajecten bestaan uit:
   Een intakegesprek waarin we jouw situatie en vraag verhelderen. Bevalt dit gesprek dan gaan we aan de slag met een serie van vijf bijeenkomsten gericht op de afgesproken aandachtspunten. De vijfde bijeenkomst bevat een evaluatiemoment. Het kan zijn dat je na vijf bijeenkomsten een vervolg nodig hebt. Dit bespreken we inclusief de aandachtspunten voor het vervolgtraject.

   De duur van het gehele traject kan variëren tussen drie maanden en een jaar, afhankelijk van de vraag en de problematiek.

   Vergoedingen via aanvullende verzekering
   31 zorgverzekeraars vergoeden gedeeltelijk via de complementaire zorg. (Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging SBLP en koepel RBCZ). Zoek de details op in uw polis. Hieronder vind je de overzichtslijst van 2021.

   Vertrouwelijkheid
   Coaching en therapie wordt gegeven op basis van vertrouwelijkheid. Verslaglegging naar derden vindt alleen plaats na toestemming van de coachee/cliënt zelf.

   Kwaliteitsborging
   Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent over de begeleiding die je is aangeboden. Dat is voor beide partijen niet prettig maar vooral niet voor jou. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat je deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht je dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bieden bied ik je aan om gratis gebruik te maken van de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de SBLP.

   De SBLP heeft heel helder de stappen in een klachten procedure op een rij gezet.

   Dit om een klacht/onvrede zo goed mogelijk te behandelen. Voor stap 3 ben ik ivm de wkkgz aangesloten bij CAMCOOP 260120. Verder ben ik bij RBCZ ingeschreven als registertherapeut in het HBO-register (automatische inschrijving in het Tuchtrecht register.(stap 4)

   Privacy
   Vanaf 25 mei 2018 is de AVG, de nieuwe wet op de bescherming van persoonsgegevens van kracht.
   Vanuit NLPLU betekent dit het volgende;
   • transparantie over en het recht om te weten welke gegevens we bewaren en gebruiken
   • de waarborg dat je gegevens nooit met anderen worden gedeeld voor commerciële doeleinden
   • het recht op digitale vergetelheid (het volledig wissen van persoonlijke data)
   • een goede bescherming van je persoonlijke gegevens

   De volledige privacyverklaring kun je hier lezen

   Meldcode Huislijk geweld
   Als beroepskracht ben ik verplicht de Meldcode Huiselijk geweld te gebruiken bij vermoedens van geweld in huislijke kring. De meldcode beschrijft in vijf stappen wat een professional moet doen bij vermoedens van geweld.

   Stap 1: In kaart brengen van signalen.
   Stap 2: Overleggen met een collega (eventueel Veilig Thuis raadplegen van of een deskundige op het gebied van letselduiding)
   Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n).
   Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.
   Stap 5: Beslissen over melden en/of hulp organiseren.

   Corona
   NLPLU volgt de richtlijnen voor Corona van de LVVP (Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten): De oproep om thuis te werken geldt niet voor vitale beroepen, waaronder het beroep van psycholoog en psychotherapeut. Face-to-face behandelen kan en mag, mits u zich houdt aan de maatregelen. Maak de afweging in overleg met de cliënt.

   • Voorwaarde is dat beiden klachtenvrij zijn.
   • Er komen max 4 cliënten per dag in de praktijk aan huis (geen andere bewoners)
   • Tussen elke cliënt wordt de ruimte minimaal 20 minuten gelucht.
   • Voor en na elke bijeenkomst wast de coach/therapeut haar handen en reinigt alle contactpunten (deurklinken, toilet etc).
   • Cliënt/coachee wast voorafgaand aan de bijeenkomst de handen met handgel of zeep.
   • U kunt bij een vermoeden van Corona altijd de afspraak verzetten of beeldbellen aanvragen zonder annuleringskosten.

   Praktijkgegevens NLPLU

   • KvK 56204809
   • AGB Praktijk 9055671
   • AGB Zorgverlener 90047067
   • Register lid SBLP 25015408
   • Licentienr RBCZ 808177R 

    Kwaliteit is voor NLPLU belangrijk.

    MIA PLU
   Voor meer informatie:

   RBCZ

   Register Koepel Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

   SBLP

   Stichting Beroepsorganisatie Lichaamsgeorienteerde (Psycho)therapie

   OOK POSITIEF EN CONSTRUCTIEF AAN DE SLAG MET JE PERSOONLIJKE ONTWIKKELING?

    Bel of mail voor meer informatie.