06 55 71 23 05 mia@nlplu.nl

   VERTROUWENSPERSOON ONGEWENST GEDRAG EN INTEGRITEIT

   “VOOR IEDEREEN DIE EEN “PLU” KAN GEBRUIKEN”

   Ondersteuning voor een sociaal veilige werkomgeving

   Iedere werknemer heeft recht op een sociaal veilige werkomgeving. En als werkgever ben je verplicht om daarvoor te zorgen. Pesten op het werk, discriminatie, seksuele intimidatie en agressie op de werkvloer: ongewenste omgangsvormen hebben groot effect op werknemers. Het zorgt voor onzekerheid, een onveilig gevoel en kan leiden tot ziekteverzuim, een arbeidsconflict of zelfs ontslag.
   Volgens de Arbowet is een werkgever verplicht om goed voor zijn personeel te zorgen. Je moet hen beschermen tegen lichamelijke, psychische en sociale klachten. De Arbowet noemt dit psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Denk aan stress door te hoge werkdruk, maar ook door bijvoorbeeld ongewenste omgangsvormen.
   Een vertrouwenspersoon helpt de werkgever om ongewenste omgangsvormen te voorkomen én de impact ervan te beperken. Werk gerelateerde psychische klachten zorgen namelijk voor 64% van de aan werk gerelateerde verzuimkosten in Nederland.

   lichaam-en-geest

   Mia is LVV gecertificeerd vertrouwenspersoon 

   Een vertrouwenspersoon is in de basis een luisterend oor. Iemand bij wie een werknemer in een veilige omgeving zijn verhaal kwijt kan over ongewenste ervaringen.

   Een vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor medewerkers die ongewenste omgangsvormen op de werkvloer in een veilige omgeving willen bespreken en/of aankaarten.

   Ook kan de vertrouwenspersoon de werknemer handvatten bieden voor mogelijke oplossingen. Of een werknemer daar gebruik van maakt, bepaalt diegene zelf. 

   Wanneer de situatie daar aanleiding toe geeft, kan een vertrouwenspersoon ook helpen bij het indienen van een klacht of een werknemer doorverwijzen naar een specifieke instantie of hulpverlener.

    

   foto-van-mia-plu

   Empathisch

   Oordeelvrij

   Onpartijdig

   Communicatief

   Kennis van juridische procedures

   Evenwichtig

   Betrouwbaar

   Analytisch

   Organisatorisch

   Voorbeelden van taken van een vertrouwenspersoon:

   • Werknemers opvangen die te maken krijgen met ongewenst gedrag.
   • Werknemers adviseren over situaties met betrekking tot ongewenst gedrag.
   • De melder van een klacht opvangen, begeleiden, adviseren en doorverwijzen.
   • De melder ondersteunen en begeleiden bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie en de behandeling daarvan.
   • Nazorg verlenen aan de melder van ongewenst gedrag.
   • Informatie en voorlichting geven aan werknemers over hun rol binnen de organisatie.
   • Een anonieme registratie bijhouden van klachten en meldingen en daarover jaarlijks rapporteren aan de werkgever.

   WAAROM EEN EXTERNE VERTROUWENSPERSOON?

   Zeker bij kleinere bedrijven kan het voorkomen dat er intern niet iemand beschikbaar (of geschikt) is. Of dat iemand juist met de  vertrouwenspersoon problemen ervaart.

   In (middel) grote organisaties kan belangenverstrengeling ontstaan als een naaste collega van de hulpvrager ook intern vertrouwenspersoon is.

   Een externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en objectief en kan bovendien als sparringpartner de interne vertrouwenspersoon ondersteunen, adviseren of kwesties overnemen.

   Daarom is het hebben van een externe vertrouwenspersoon een goed alternatief.

   Wat kost een externe vertrouwenspersoon?

   De kosten van een externe vertrouwenspersoon zijn van meerdere factoren afhankelijk. Een gemiddeld jaarabonnement kost tussen de 300 en 1700 euro; afhankelijk het aantal werknemers en de taken die in een abonnement zitten, zoals gesprekken met werknemers, administratie, klachtafhandeling en voorlichting. 

   Voor extra taken buiten het gekozen abonnement geldt een uurtarief tussen de 100 en 140 euro.

   OOK EEN PLU NODIG?

   BEL MIA: 0655712305